Heim St.Hanshaugen Takeaway
22 56 70 00
Colletts gate 33, Oslo
Åpen
Åpen i dag fra 16:00 til 21:00